fbpx

【SMEAG語校】週末活動

為了讓學生於平日扎實課程訓練後得以舒鬆筋骨,SMEAG語校特別於週末提供自費的出遊活動,學生只要於規定時間內到辦公室的Activity Desk報名繳費即可參加週末活動。

若您對SMEAG語校有興趣或想報名,歡迎與我們聯繫:

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,